APC NetBotz Door Switch Sensors (2) f. an Rack, 12 ft.

APC
APC-NBES0303
731304262855
NBES0303
APC NetBotz Door Switch Sensors (2) f. an APC Rack, 12 ft. . Poids: 370 g. Largeur du colis: 232 mm, Profondeur du colis: 164 mm, Hauteur du colis: 164 mm. Dimensions (LxPxH): 146 x 187 x 19 mm

Poids et dimensions

Dimensions (LxPxH):
146 x 187 x 19 mm
Poids:
370 g

Recently Viewed

Afficher tout