DO NOT DISPLAY
Menu ×

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Copaco committeert zich te ondernemen op een maatschappelijk verantwoorde manier. De producten en diensten die Copaco levert mogen niet ten koste gaan van mens, milieu en maatschappij. Wij houden rekening met belangen van medewerkers, klanten, aandeelhouders, leveranciers en gemeenschap, door altijd met deze partijen in verbinding te staan. Door deze verbindingen en huidige marktontwikkelingen verhogen we de kans om onze relaties en stakeholders te motiveren om te consuminderen, te recyclen en zuiniger om te laten gaan met producten. Wij vinden dat wij hier verantwoordelijkheid voor moeten nemen. De speerpunten op deze pagina bieden ons het handvat om onze doelen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen te bereiken.

Ons beleid

Het MVO-beleid is gericht op het beperken van de negatieve impact van onze bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en maatschappij. Zoals het reduceren van afval en energie en het bevorderen van een gezonde werk- en leefomgeving. Het beleid zorgt ervoor dat elke medewerker bij iedere beslissing de juiste maakt. Ontwikkelingen in de markt en wereld worden gemonitord en jaarlijks wordt het MVO-beleid geüpdatet. Naast het naleven van wet- en regelgeving focust Copaco zich op zeven pijlers die de organisatie helpen om elke dag maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Onze methode

In 2022 hebben wij een 0-meting uitgevoerd op onze MVO-prestaties. De 0-meting is gebaseerd op MVO-indicatoren afkomstig uit de Global Reporting Initiative (GRI). Met behulp van de GRI zijn we gekomen tot meest materiële onderwerpen waarop de speerpunten zijn gebaseerd.

Speerpunten

Altijd blijven leren
Vitaliteit
Duurzaam inkopen
Zuinig met energie
Zo min mogelijk afval
Copaco voor de buurt
Eerlijk zaken doen