Volledige controle over uw cybersecurity met Secquard

Met de software van Secquard heeft u uw cybersecurity in één oogopslag inzichtelijk. Secquard biedt een geautomatiseerd overzicht van alle basisprincipes voor al uw systemen. Hierdoor weet u direct hoe veilig uw systemen zijn en wat u kunt doen om uw digitale veiligheid te verbeteren. Door slim gebruik te maken van een aantal basisprincipes is het mogelijk om met minimale kosten en inspanning de kans op een cyberincident tot wel 85% te verlagen.

Secquard biedt technische hulp bij de volgende basisprincipes

 • Hardening
  Hardening is een proces waarmee de configuratie instellingen worden aangepast om risico’s op cyberaanvallen te verkleinen. Het proces bestaat uit het uitschakelen of verwijderen van overbodige functies en gebruikersaccounts, toekennen van veilige waarden aan beveiligingsinstellingen en het wijzigen van standaard wachtwoorden op alle systemen. Een gehardend systeem is maximaal beveiligd tegen cybercriminelen.

 • Patches & Vulnerabilities
  Bij software is het mogelijk dat het technische kwetsbaarheden bevat, waardoor het voor cybercriminelen gebruikt wordt om systemen aan te vallen. Secquard vergelijkt het actuele patchlevel van elk besturingssysteem met de laatste security patches van de leverancier. Hierdoor heeft u direct inzichtelijk welke beveiligingspatches missen en welke risico’s dat met zich meebrengt.

  Daarnaast geeft de rapportage van Secquard een overzicht weer van de geïnstalleerde software per systeem, welke versie dit is en welke meest recente versie beschikbaar is.

 • Antivirus
  Secquard controleert of er antivirussen op uw systemen geïnstalleerd zijn én of die versie aansluit op de meest recente versie van de leverancier.

 • Autorisaties
  Met Secquard brengt u de rechten van alle gebruikers in kaart. Hierdoor is in één overzicht te zien welke gebruikers er zijn, wie welke rechten heeft en welke gebruikers niet hebben ingelogd in de afgelopen 30 dagen en/of geen wachtwoord hebben ingesteld. Door de bevoegdheden van iedere gebruiker te beperken tot wat strikt noodzakelijk is voor de uitvoer van hun taken, verkleint u de mogelijkheid voor cybercriminelen via deze accounts uw systemen binnen te dringen.

Overzichtelijke dashboards en rapportages

Secquard biedt overzichtelijke dashboards en gedetailleerde rapportages. Deze worden getoond aan de hand van industrie standaarden zoals ISO, CIS, NIST, BIO en NEN7510.

Een automatische managementsamenvatting

Secquard biedt de mogelijkheid om automatisch een managementsamenvatting te maken, waarmee de resultaten in een beknopte en begrijpelijke manier weergegeven kunnen worden. Hiermee verlaagt u onder andere auditkosten en kunt u goed onderbouwde adviezen geven.