Kritische processen beschermen met thermische camera’s

Met behulp van thermische camera’s kunnen lichaamstemperaturen gemeten worden. Deze warmtebeeldcamera's kunnen in een fractie de lichaamstemperatuur van een persoon vaststellen. In de juiste opstelling met slechts een foutmarge van ongeveer 0.3 graden. Wanneer het systeem een temperatuur detecteert die boven een vooraf ingestelde grens ligt wordt er een alarm afgegeven. Dit kan bijvoorbeeld een audio en/of video alarm zijn, eventueel naar een mobiel device. Zo kunt u uw collega’s of bezoekers altijd een veilige werkomgeving bieden.

Er zijn drie type oplossingen die worden onderscheiden:

  1. Mobiel met behulp van een thermische handheld camera
  2. Permanent met behulp van een thermische vaste camera
  3. Persoonlijke check met behulp van een thermische face terminal

Er is geen goed of slecht in de keuze. Elke situatie is weer anders. Wel is het ten alle tijden aan te raden na een alarm met medisch gecertificeerde apparatuur een tweede meting te doen. Op die manier kunnen “false positives” zoveel mogelijk uitgefilterd worden.


Dit zijn ideale oplossingen om toe te passen bij situaties waar meerdere personen tegelijk een pand willen betreden. Denk daarbij aan scholen, distributiecentra, winkelcentra of openbare gebouwen zoals bibliotheken of gemeentehuizen. Op deze manier voorkom je dat besmet persoon ongewild diverse andere personen besmet en daardoor de continuïteit van het openbare en bedrijfsleven in gevaar brengt.

Bedrijven zijn in de strijd tegen COVID-19 op zoek naar slimme oplossingen waarbij privacy en gezondheid beide gewaarborgd worden. Begrijpelijkerwijs zorgt de uitspraak van de Autoriteit Persoonsgegevens voor vragen bij organisaties die de inzet van bepaalde technologie als maatregel overwegen.

Copaco kan u en uw klanten helpen in vraagstukken rondom de inzet van thermische camera’s bij het meten van lichaamstemperaturen. Wij werken hiervoor nauw samen met een gespecialiseerde partner binnen het privacy domein, namelijk Considerati in Amsterdam. Zij hebben voor Copaco partners en klanten een Privacy Quick Scan opgezet waarmee er zeer snel een eerste analyse uitgevoerd kan worden op de beoogde inzet van de camera's. De uitkomst van deze scan bevat een globaal advies van de juridische mogelijkheden en een risico-inschatting.

Quick Scan aanvragen


Ook de thermische Dahua en Mobotix hebben een portfolio aan camera’s die tot wel 0,3 graden accuraat menselijke temperaturen kunnen meten. Elke situatie vraagt om zijn eigen oplossing. Copaco kan u helpen in het advies om tot de juiste keuze te komen. Voor meer informatie kunt u altijd contant met ons opnemen.