Camerabeveiliging neemt vlucht tijdens coronacrisis

Mensen tellen, temperatuur opmeten en afstand bewaken; zomaar wat toepassingen van hedendaagse camera’s. Juist in deze tijd neemt de vraag naar slimme camerasystemen een vlucht. We vragen Sander van der Zon het hemd van het lijf over de slimme inzet van camerasystemen tijdens het coronavirus. Hij schetst vijf toepassingen van camera’s die in deze tijd het verschil maken.

Vooral in België is ‘people counting’ hot en volgens Sander, product manager Copaco, wordt dit ook in Nederland steeds populairder. In België nemen ze volgens hem het scannen van mensen in publieke ruimten uiterst serieus. Hierbij wordt niet alleen het aantal aanwezigen geregistreerd - en hierop tijdig geparticipeerd -, ook worden mensen met een verhoogde lichaamstemperatuur eruit gevist. ‘Zowel in Nederland als in België liggen veel kansen voor temperatuurcamera’s. Veel oplossingen zijn nu echt hot en ik denk dat het nog heel lang zo zal blijven. Die 1,5 meter samenleving wordt niet ineens opgedoekt. Niet alleen in België hoor, ook in Nederland liggen de kansen voor het oprapen.’

Kansen voor het oprapen

Veel organisaties die op zoek gaan naar ‘iets voor temperatuurmeting’ komen nu volgens Sander vaak bij een installateur uit. Terwijl daar volgens Sander ook een prachtige rol is weggelegd voor een IT-reseller. ‘Waarom? IT-resellers beheren infrastructuren. Al die camera’s werken op basis van een IP-protocol en hangen dus in een bedrijfsnetwerk.

Stel je eens een gemeente voor. Wil je dat deze overheidsinstelling een installateur, met minder kennis van IP-netwerken, de camera’s in het netwerk laat implementeren? Iedere camera is een mogelijke ingang voor een datalek, voor een hack. Dan wil je niet dat een UTP-kabel bij wijze van spreken door een klapraampje naar buiten wordt gehangen.’

Volgens Sander is nu het moment daar voor een IT-reseller om op te staan en zichzelf hard te maken voor de veiligheid van infrastructuren. ‘Maar ook om op te staan voor de eigen business. Met deze vorm van camerabeveiliging kun je als reseller echt nog een mooie marge maken en dat hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Je beheert het bedrijfsnetwerk immers al. Camera’s daaraan toevoegen is een mooie extra service.’ Benieuwd met welke toepassingen u juist nu het verschil kunt maken? Sander vertelt het ons.

De vijf meest ingezette cameratoepassingen tijdens de coronacrisis

Handhaving en mondkapjesplicht

Na de invoering van de mondkapjesplicht in het OV zie je dat deze plicht op steeds meer openbare plekken wordt doorgevoerd. Handhaving kan lastig zijn door de beperkte beschikbaarheid van surveillanten of door het grote aantal te controleren personen. Met behulp van moderne IP camera’s en/of recorders kunnen beelden geanalyseerd worden op het al dan niet dragen van mondkapjes. In sommige gevallen geeft de camera zelfs een audioalarm. Bijvoorbeeld een gesproken bericht dat iemand een mondkapje op moet zetten. Of het alarm kan naar het device van een surveillant gestuurd worden, die op zijn beurt de persoon kan aanspreken.

Mensenmassa's voorkomen

Dichte mensenmassa’s zijn in de huidige tijd niet gewenst. Slimme IP-camera’s kunnen worden ingezet om bijvoorbeeld winkelstraten, stadions of attractieparken te monitoren op bepaalde drukte. Wordt het op basis van ingesteld criteria te druk, dan kunnen de dienstdoende autoriteiten maatregelen nemen. Naast actieve controle bij bestaande situaties kunnen dit soort oplossingen ook helpen om bijvoorbeeld evenementen als kermissen, festivals of beurzen op termijn weer plaats te laten vinden, als één onderdeel van een pakket aan maatregelen die een organisator dient te nemen.

People counting

People counting camera’s tellen het aantal mensen dat een ruimte in- en uitgaat. Bovendien houden deze systemen bij hoeveel mensen er binnen zijn. Sander: ‘Nu wordt dat in winkels met winkelwagens of -mandjes gedaan, maar wat als je een groot terras hebt of als een uitsmijter van een uitgaansgelegenheid het overzicht niet kan bewaren? Het scala aan people counting systemen is breed inzetbaar en oneindig.’

Sander schetst de mogelijkheden om in combinatie met toegangspoorten te werken. ‘Op die manier hoef je zelf niet te tellen, maar helpt de techniek van nu om aan de richtlijnen te voldoen en om drukke plekken beter te monitoren.’

Camerazuilen

Volgens Sander moeten we ons hierbij camera’s voorstellen die op een zuil staan of hangen. Deze zuil kan voor meerdere toepassingen worden ingezet, zoals het scannen van de lichaamstemperatuur. ‘Stel dat de temperatuur van een bezoeker hoger is, dan wordt er een alarm gegeven. Hierna kan deze persoon aan de hand van een medische voorhoofdthermometer gecontroleerd worden. Een dergelijke toepassing werkt uiterst goed in bijvoorbeeld een gemeentehuis of wachtkamer. Maar ook (middel)grote bedrijven willen voorkomen dat een zieke medewerker andere teamleden besmet. Al met een camera met een relatief kleine prijs, kunt u als organisatie een uitbraak - en hierdoor omzet- en imagoschade - voorkomen zo vertelt Sander.

Bovendien is dit type camerasysteem eenvoudig uit te breiden met bijvoorbeeld een vragenlijst. Denk aan de standaard RIVM-vragen. Mensen vullen deze in, bevestigen de antwoorden met hun naam, digitale handtekening en bijvoorbeeld e-mailadres. ‘Het bespaart kosten als je hier geen personeelslid voor hoeft vrij te maken.’

1,5 meter camera

Als laatste schetst Sander de mogelijkheden van camerasystemen die afstand tussen mensen kunnen meten. Deze systemen monitoren voortdurend aanwezige personen in een gebouw of passanten. Bevinden mensen zich te dicht bij elkaar? Dan geeft het systeem een melding. Deze toepassing kent wel een kanttekening, bijvoorbeeld als iemand met zijn partner of kind loopt. Daarom is deze toepassing vooral binnen bedrijven interessant.

Praktijkvoorbeeld hotel

Hotels willen het beste voor hun klanten én personeel. Door het inzetten van self-scan zuilen kan een persoon in alle privacy zijn of haar eigen lichaamstemperatuur snel opnemen. Het volstaat door voor de zuil te gaan staan en kort in het beeld te kijken. Doordat de camera op de persoon is gericht, de test uit vrije wil plaatsvindt en er geen beeld wordt opgeslagen is deze oplossing ook nog eens AVG-proof. 

Camera's blijven

‘Weet je, ik zie een camera als een nieuw IOT-device. Beveiligingssystemen komen daarom meer en meer in het straatje van de reseller. We gaan over niet al te lange tijd het najaar en de winter weer in. Jij als reseller zult meer vragen van klanten gaan krijgen over dit onderwerp.

Doe er daarom nu je voordeel mee en ga actief de baan op. Voor jezelf en voor je klanten. Er zijn bundels mogelijk en ook bieden we eenvoudige plug&play oplossingen. Trainingen, uitleg en levering: wij kunnen overal bij helpen.

Denk nu niet: ‘Het is iets tijdelijks, die dure camerasystemen zijn binnenkort van de baan. Nee, de camera’s die je nu installeert zijn altijd inzetbaar. Je hoeft ze niet weg te gooien, als de 1,5 meter samenleving ten einde is. Dan blijven ze hangen en doen ze dienst voor dat waarvoor ze in de basis zijn bedoeld: voor de veiligheid.’

Privacy quick scan

Twijfelt u over de inzet van dergelijke (temperatuur)camera’s bij uw klant? Copaco helpt u graag om deze oplossingen met vertrouwen aan te kunnen bieden. Lees daarvoor het volgende blog met 5 zaken waarmee rekening gehouden moet worden, óf maak gebruik van onze privacy quick scan. In een mum van tijd komt u erachter of de beoogde opstelling bij uw klant voldoet aan de kritische eisen van de AVG-wetgeving.

DOWNLOAD WHITEPAPERMEER INFORMATIE 

Door:

Sander van der Zon

Team Smart Solutions

 +31 (0)40 2 306 290
smartsolutions@copaco.com

Over SANDER

DOWNLOAD WHITEPAPER