Reverse logistics

Infrastructure & platform

De opkomst van Infrastructure-as-a-Service(IaaS) komt voort uit de groei en de populariteit van de cloud en bijbehorende as-a-service-modellen. Voorbeelden daarvan zijn: Software-as-a-Service (SaaS), Database-as-a-Service (DBaaS) en Platform-as-a-Service(PaaS). Al deze diensten hebben in de basis dezelfde voordelen: flexibel op- en afschalen, geen aanschafkosten voor hardware en licenties, gegarandeerde prestaties en pay-per-use.

Minder betalen voor gegarandeerd goed presterende systemen? Juist … IaaS is populair. Daarom moet u als Copaco Cloud partner genoeg van dit onderwerp afweten. Een andere reden om hier veel van te weten, is dat IaaS veel raakvlakken heeft met andere IT-onderwerpen. Denk aan back-up en disaster recovery, productivity en workspace. Zo is IaaS vaak essentieel om back-ups op te slaan of workplace-software op te laten draaien. De infrastructuur bestaat uit alle technische componenten, software en documentatie die nodig zijn om een IT-infrastructuur te laten functioneren. Denk aan de servers, switches, load balancers, routers en storage. Maar ook de externe verbindingen, de bekabeling en draadloze verbindingen zoals wifi. De infrastructuur dient diverse doelen. Het kan een platform zijn om applicaties op aan te bieden, een back-up van data op te bewaren of software op te ontwikkelen. Hoe dan ook, een stabiele infrastructuur is een basisvoorwaarde voor een veilige, goed presterende ICT-omgeving.

Partner worden

Infrastructure & platform oplossingen van gerenommeerde cloud service providers:

Ontvang gratis advies voor uw klant

Wilt u gratis inzicht in de mogelijkheden en kosten voor de cloud omgeving van uw klant? Deel dan nu uw klantcase met ons. We sparren graag met u over de uitkomst en bieden u ook een kosteloze Proof of Concept (PoC) omgeving, waarmee u met een aantal virtuele servers kunt testen.

Hoe meer informatie u met ons deelt, hoe concreter advies u kunt verwachten. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via +31 (0)40 2 306 340 of mail ons.

Klantcase indienen