E-commerce

E-Commerce Fulfilment

E-Services

De afdeling e-business ondersteunt business partners bij het vereenvoudigen van de informatiestromen tussen Copaco en de partner door het assortiment elektronisch beschikbaar te stellen (prijslijsten en artikelbestanden), een elektronische orderkoppeling of ondersteuning bij het opzetten van een webshop.

Hiermee kan Copaco haar partners een infrastructuur bieden voor het efficiënt en winstgevend afhandelen van in- en verkooptransacties.
Copaco kan partners adviseren en begeleiden bij hun keuze en de implementatie van de gekozen e-business oplossing.

Prijslijsten en artikelbestanden

Copaco kan u voorzien van datafiles die u kunnen helpen bij het opbouwen en onderhouden van uw artikelbestanden. Door het gebruik van deze bestanden kunt u artikelinformatie eenvoudig importeren in uw eigen ERP- en webapplicaties.

Mogelijkheden 

Elektronische orderkoppeling

Het is mogelijk om data uitwisseling tussen business partners en Copaco Nederland volledig elektronisch te laten verlopen. Het invoeren van een inkooporder zowel in uw systeem als in onze webshop, behoort daarmee tot het verleden. Uw inkooporders worden direct vanuit uw eigen systeem in ons SAP ERP systeem ingelezen.

Copaco heeft hiervoor een tweetal oplossingen, waarmee via een elektronische koppeling uw inkoop- of ERP-systeem aan ons SAP ERP systeem tot stand wordt gelinkt, namelijk:

Direct, via een XML koppeling

Met de XML koppeling koppelt u uw inkoop- of ERP-systeem aan ons SAP ERP systeem. Inkooptransacties en de daaruit voortkomende berichten zoals bijvoorbeeld orderbevestigingen, worden volledig elektronisch uitgewisseld. Het dubbel invoeren van uw inkooporders, in uw inkoopsysteem en in onze webshop, behoort daarmee tot het verleden. De snelheid van data uitwisseling neemt toe en de foutkans door handmatige werkzaamheden wordt gereduceerd.

Indirect, via One-Trail

One-Trail is een onafhankelijk bedrijf dat via haar “slimme” software distributeurs kan koppelen aan een variëteit aan ERP software.
Copaco Nederland heeft een intensief samenwerkingsverband met One-trail. Hierdoor is een naadloze integratie via One-trail mogelijk.

Mogelijkheden 

Ondersteuning bij webshopimplementatie

Wilt u een volledige webshop, gekoppeld aan het assortiment van Copaco? In samenwerking met een aantal partijen biedt Copaco mogelijkheden voor een gepersonaliseerde webshop, zonder dat u veel tijd en geld hoeft te investeren in de ontwikkeling en het onderhoud ervan.

Partijen waar wij mee samenwerken zijn:

3iceshop 1enitiative

2webserver Propellor