Disclaimer

Informatie op deze website

De informatie die Copaco Nederland B.V. aan u ter beschikking stelt op deze website, is zorgvuldig door Copaco Nederland B.V. samengesteld en wordt regelmatig geactualiseerd. Ondanks bovenstaande kan Copaco Nederland B.V. u niet garanderen dat de informatie op deze website op enig moment steeds actueel, correct en volledig is. Iedere aansprakelijkheid voor door u geleden schade in verband met informatie op deze website wordt door Copaco Nederland B.V. dan ook uitgesloten, tenzij de schade het gevolg is van de opzet of grove schuld van een medewerker van Copaco Nederland B.V.

Product(specificaties)

Copaco Nederland B.V. maakt gebruik van ICEcat voor presentatie van productspecificaties. De door ICEcat.biz verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. ICEcat.biz alsook (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site(s) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. ICEcat.biz aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door ICEcat.biz worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van ICEcat.biz.

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de Afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van ICEcat.biz omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Het Nederlands recht is van toepassing.

De prijs- en voorraadopgaven zijn uitsluitend indicatief en kunnen aan wijziging onderhevig zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. Product- en fabrikantnamen worden uitsluitend gebruikt ter identificatie.

Auteursrechten op deze website

De auteursrechten op deze website berusten bij Copaco Nederland B.V.. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Copaco Nederland B.V. is het niet toegestaan om de inhoud van deze website aan te passen, de website te verveelvoudigen of delen daarvan te (her)gebruiken in ander materiaal. Het is toegestaan om te linken naar deze website mits de inhoud van deze website bij het aanklikken van de link, wordt getoond in een eigen scherm. Het gebruik van framing, inlining of een andere wijze van het tonen van de inhoud van deze website binnen een andere webpagina is niet toegestaan.